2013. június 30., vasárnap

Sólyi papírmalom romjai

A sólyi papírmalom rövid története (Kapui Ferenc)

Sólyi papírmalom
Ezúttal a sok templom- és várrom után egy ipari épület romjait szeretnénk bemutatni. A helyszínt mi nagyon izgalmasnak találtuk a kis mesterséges csatornával, amelyet a veszprémi Séd patakból ágaztak le egy rövid szakaszon. Evidens, hogy egy malomról lesz szó ebben a bejegyzésünkben, de nem akármilyenről, hanem az ország kb. 60, illetve Veszprém megye 3 egykori papírmalmának egyikéről.

Kr. e. 1400-ban Kínában már készítettek papírt, és Kr. u. 105-ben pedig már szorgalmazták, hogy a hivatalokban inkább ezt használják a drága selyem helyett. Hazánkban Károly Róbert állt ki először amellett 1310-ben, hogy a hivatalos dokumentumok papíralapúak legyenek, feltehetően gazdasági okokból kifolyólag. Ekkor még csak import papírt használtak a Magyar Királyság területén, az első papírmalom Lőcsén, 1515 körül létesült. Innentől számítjuk a magyar papírgyártás kezdeteit.

Az 1780-as években határozta el a zirci cisztercita apátság, hogy a hozzá tartozó sólyi területen szeretne létesíteni egy papírmalmot. A pontos alapítási időt nem ismerjük, de annyi bizonyos, hogy 1790. április 7-én indult meg a papírgyártás Sólyon. Egész komoly ipari létesítmény lehetett a maga korában, egy 577 négyszögöles telken húzták fel a malom épületét, amelynek földszintjén a malommű mellett 2 szoba, emeletén 2 újabb szoba és egy konyha helyezkedett el. A padlás szárítóhelyiségként szolgált. A kerített kertben 1 istálló 2 fészer, egy különálló fészer kamrával, egy pince és a kert végében egy árnyékszék foglalt helyet. A 3 alulcsapós malomkerék helye ma is jól látszik a malom csatorna felé eső falmaradványán. A kis csatorna duzzasztója szabályozta a lejjebb elhelyezkedő vízimalmokhoz jutó víz szintjét, sodrását is.

Bonaventura ciszter előjáró 1789 áprilisában már szerződést kötött az első mesterrel, Joseph Politzerrel. A külföldi csengésű név nem meglepő, a malom 12 ismert árendátora között főként német és holland ajkúakat találunk, főként ők voltak a papírgyártás mesterei a korban. A malom fénykorában tíznél több alkalmazott is serénykedett a papírgyártásban, akadt köztük szolgáló, legény, szakács, a személyzetet saját konyha látta el, illetve kocsis, aki az áru célba juttatásáért és az anyagok mozgatásáért volt felelős. A Sólyon gyártott papírok nagyrészt vízjellel voltak ellátva, ez akkoriban egyfajta márkázást is jelentett, illetve a hivatalos iratok  hamisítását nehezítette, ami a törvény szigorúan, sok esetben halállal büntetett. A papírmalmok legfőbb megrendelő a környékbeli közigazgatási- és egyházi hivatalok voltak. A környék több településén megtalálhatók a sólyi vízjellel ellátott papírosok. A malom bérlése nem volt mindig egyszerű, a bérbeadók folyamatosan próbálták emelni a költségeket.

Hamarosan a papírgyártás gépesítése kezdte ellehetetleníteni a papírmalmok tevékenységét, az olcsóbb, gyorsabb technológiával nem tudták felvenni a versenyt. 1851 körül végül leállt a papírgyártás Sólyon, az épületet elhagyták. 1920-ban egy budapesti magánember kis vízerőművet szeretett volna itt létesíteni, ennek nyomait mutatja a betonzsilip, de ez végül nem valósult meg. 1945-ben érték találatok az épületet, azóta sajnos folyamatosan pusztul. A dicső múltról csupán a leírások, és a csatorna felőli falmaradvány árulkodnak,  pedig az objektum létesítésekor még költemények is születtek. Íme egy kis verses adalék, hogy az alapításkor mennyire örültek Sólyban a papírmalomnak, és mennyire nagy dolognak számított az ide települő ipari létesítmény:

A sólyi fakard

"... Kétkezi munkáját Isten boldogítsa.
Fáradsága hasznát bőven szaporítsa.
Nemes országunknak légyen nagy hasznára.
E kis helységnek szolgáljon javára.
Egy szóval: forgását Isten igazgassa,
Kiket illet pedig megjutalmaztassa."

Sóly neve talán másról is ismerős lehet, nem csupán a papírmalomról, mégpedig egy hatalmas fakardról. A világ legnagyobb fakardja mintegy 12 m-re magasodik Sóly fölé egy kisebb dombocska tetejéről. A kardot 1998-ban állították Szent István és Koppány csatájának emlékére, ami feltehetően Sóly közelében zajlott.

Fényképek a sólyi papírmalom romjairól (Márián Gábor)

Falmaradvány és a Séd

Pangó víz

A malom elé terelt csatorna

Vadregényes bozót

A papírmalom falai

Falmaradvány

A malomkerék egykori helye

A természet hódítása

Ha a falak mesélni tudnának

A Séd pár méterrel a malom mellett

Az egykori bejárat belülről

Az emelet nyomai is látszanak

A bejárat közelről

A falszakasz belső oldala

A malom csatornájának részlete

A papírmalom nyomai, a többi falból kevés maradt

A sólyi papírmalom

Kidőlt fa, összedőlt épület

Betonzsilip, a tervezet kis erőműhöz

Burjánzó növényzet

Rálátás a patakra

Falmaradvány másik szögből

Egy közeli fa tele hatalmas taplókkal

A sólyi papírmalom megközelítése

Sóly a Balatontól észak-keletre, Veszprém megyében található. A rom felé vezető út sajnos nincs jelölve a faluban, ez összhangban áll a környezet rendezetlenségével. Megtalálása azért nem igényel nagy erőfeszítést. A papírmalomhoz úgy juthatunk el, ha elindulunk a település Vasút utcáján. Ennek elején amúgy a tűzoltószertár tetején egy régi tűzoltósági masinát is láthatunk. Az utcában 2 régi kőhídon kell átkelni. Az első partján egy régi malom nyomait láthatjuk, ma lakóháznak tűnik. A második hídon való átkelés után rögtön észak felé (balra) fordulva egy földúton kell kb. 400-500 métert haladni. Balra lesz egy tábla amely a vízművek épületét jelzi, de itt nem kell elfordulni, egyenesen kell tovább haladni kb. 50 métert, és balra megpillanthatjuk a magas kőfalat.


Sólyi papírmalom romja nagyobb térképen való megjelenítése

Tűzoltószertár a Vasút utca elején
Régi híd, áthaladás után itt kell balra fordulni

A Vízügy telepe, közel a romhoz, egyenesen tovább kell menni

Balra a bozótban található a rom

Felhasznált irodalom


A romok leírásakor felhasznált szakirodalmat mi is lehivatkozzuk, amennyiben saját munkádban a mi oldalunkat használod forrásként, kérünk, te is tegyél így! A blogon található fotók a blog szerzőinek saját munkái (az esetleges kivételeket jelöljük), ezek mások általi felhasználása szerzői jogokat sért! Ha bizonytalan vagy, esetleg kérdésed támad, kérünk keress minket Facebook oldalunkon!

2013. június 6., csütörtök

Balatoniromok rejtvény

Arra gondoltunk, hogy meglepünk Titeket egy új, játékos tartalommal. Itt most nem csak egy romról van szó, igaz a játék szorosan kapcsolódik a blog tematikájához. A rejtvényben elrejtettünk egy épületet, amiről a következő posztunkban fogunk írni. Rendszeres olvasóinknak biztosan nem fog nehézséget okozni a rejtvény megfejtése, hiszen a Balatoniromok bejegyzéseiben szinte minden információ megtalálható.

Szóval, játékra fel! :-)
Egy kis segítség.