2013/06/30

Sólyi papírmalom romjai

A sólyi papírmalom rövid története (Kapui Ferenc)


Ezúttal a sok templom- és várrom után egy ipari épület romjait szeretnénk bemutatni. A helyszínt mi nagyon izgalmasnak találtuk a kis mesterséges csatornával, amelyet a veszprémi Séd patakból ágaztak le egy rövid szakaszon. Evidens, hogy egy malomról lesz szó ebben a bejegyzésünkben, de nem akármilyenről, hanem az ország kb. 60, illetve Veszprém megye 3 egykori papírmalmának egyikéről.

Sólyi papírmalom

Kr. e. 1400-ban Kínában már készítettek papírt, és Kr. u. 105-ben pedig már szorgalmazták, hogy a hivatalokban inkább ezt használják a drága selyem helyett. Hazánkban Károly Róbert állt ki először amellett 1310-ben, hogy a hivatalos dokumentumok papíralapúak legyenek, feltehetően gazdasági okokból kifolyólag. Ekkor még csak import papírt használtak a Magyar Királyság területén, az első papírmalom Lőcsén, 1515 körül létesült. Innentől számítjuk a magyar papírgyártás kezdeteit.

Az 1780-as években határozta el a zirci cisztercita apátság, hogy a hozzá tartozó sólyi területen szeretne létesíteni egy papírmalmot. A pontos alapítási időt nem ismerjük, de annyi bizonyos, hogy 1790. április 7-én indult meg a papírgyártás Sólyon. Egész komoly ipari létesítmény lehetett a maga korában, egy 577 négyszögöles telken húzták fel a malom épületét, amelynek földszintjén a malommű mellett 2 szoba, emeletén 2 újabb szoba és egy konyha helyezkedett el. A padlás szárítóhelyiségként szolgált. A kerített kertben 1 istálló 2 fészer, egy különálló fészer kamrával, egy pince és a kert végében egy árnyékszék foglalt helyet. A 3 alulcsapós malomkerék helye ma is jól látszik a malom csatorna felé eső falmaradványán. A kis csatorna duzzasztója szabályozta a lejjebb elhelyezkedő vízimalmokhoz jutó víz szintjét, sodrását is.

Bonaventura ciszter előjáró 1789 áprilisában már szerződést kötött az első mesterrel, Joseph Politzerrel. A külföldi csengésű név nem meglepő, a malom 12 ismert árendátora között főként német és holland ajkúakat találunk, főként ők voltak a papírgyártás mesterei a korban. A malom fénykorában tíznél több alkalmazott is serénykedett a papírgyártásban, akadt köztük szolgáló, legény, szakács, a személyzetet saját konyha látta el, illetve kocsis, aki az áru célba juttatásáért és az anyagok mozgatásáért volt felelős. A Sólyon gyártott papírok nagyrészt vízjellel voltak ellátva, ez akkoriban egyfajta márkázást is jelentett, illetve a hivatalos iratok  hamisítását nehezítette, ami a törvény szigorúan, sok esetben halállal büntetett. A papírmalmok legfőbb megrendelő a környékbeli közigazgatási- és egyházi hivatalok voltak. A környék több településén megtalálhatók a sólyi vízjellel ellátott papírosok. A malom bérlése nem volt mindig egyszerű, a bérbeadók folyamatosan próbálták emelni a költségeket.

Hamarosan a papírgyártás gépesítése kezdte ellehetetleníteni a papírmalmok tevékenységét, az olcsóbb, gyorsabb technológiával nem tudták felvenni a versenyt. 1851 körül végül leállt a papírgyártás Sólyon, az épületet elhagyták. 1920-ban egy budapesti magánember kis vízerőművet szeretett volna itt létesíteni, ennek nyomait mutatja a betonzsilip, de ez végül nem valósult meg. 1945-ben érték találatok az épületet, azóta sajnos folyamatosan pusztul. A dicső múltról csupán a leírások, és a csatorna felőli falmaradvány árulkodnak,  pedig az objektum létesítésekor még költemények is születtek. Íme egy kis verses adalék, hogy az alapításkor mennyire örültek Sólyban a papírmalomnak, és mennyire nagy dolognak számított az ide települő ipari létesítmény:

"... Kétkezi munkáját Isten boldogítsa.
Fáradsága hasznát bőven szaporítsa.
Nemes országunknak légyen nagy hasznára.
E kis helységnek szolgáljon javára.
Egy szóval: forgását Isten igazgassa,
Kiket illet pedig megjutalmaztassa."

Sólyi fakard


Sóly neve talán másról is ismerős lehet, nem csupán a papírmalomról, mégpedig egy hatalmas fakardról. A világ legnagyobb fakardja mintegy 12 m-re magasodik Sóly fölé egy kisebb dombocska tetejéről. A kardot 1998-ban állították Szent István és Koppány csatájának emlékére, ami feltehetően Sóly közelében zajlott. Sajnos 2014-re kidőlt a fakard, bízzunk a mielőbbi pótlásában.

A sólyi fakard

Sólyi kálvária


Érdekes az atmoszférája a sólyi kálváriának. Korábban írtunk egy bejegyzést a Balaton környékének izgalmas kálváriáiról, amelyben a sólyit is megemlítjük. A vízmű épülete szolgáltat bizar hátteret a sólyi Golgota számára, és egy-egy kidőlt villanyoszlop betontuskója is próbál a stációk közé férkőzni.

Sólyi kálvária


Fényképek a sólyi papírmalom romjairól (Márián Gábor)


Falmaradvány és a Séd

Pangó víz

A malom elé terelt csatorna

Vadregényes bozót

A papírmalom falai

Falmaradvány

A malomkerék egykori helye

A természet hódítása

Ha a falak mesélni tudnának

A Séd pár méterrel a malom mellett

Az egykori bejárat belülről

Az emelet nyomai is látszanak

A bejárat közelről

A falszakasz belső oldala

A malom csatornájának részlete

A papírmalom nyomai, a többi falból kevés maradt

A sólyi papírmalom

Kidőlt fa, összedőlt épület

Betonzsilip, a tervezet kis erőműhöz

Burjánzó növényzet

Rálátás a patakra

Falmaradvány másik szögből

Egy közeli fa tele hatalmas taplókkal

A sólyi papírmalom megközelítése


Sóly a Balatontól észak-keletre, Veszprém megyében található. A rom felé vezető út sajnos nincs jelölve a faluban, ez összhangban áll a környezet rendezetlenségével. Megtalálása azért nem igényel nagy erőfeszítést. A papírmalomhoz úgy juthatunk el, ha elindulunk a település Vasút utcáján. Ennek elején amúgy a tűzoltószertár tetején egy régi tűzoltósági masinát is láthatunk. Az utcában 2 régi kőhídon kell átkelni. Az első partján egy régi malom nyomait láthatjuk, ma lakóháznak tűnik. A második hídon való átkelés után rögtön észak felé (balra) fordulva egy földúton kell kb. 400-500 métert haladni. Balra lesz egy tábla amely a vízművek épületét jelzi, de itt nem kell elfordulni, egyenesen kell tovább haladni kb. 50 métert, és balra megpillanthatjuk a magas kőfalat.


Sólyi papírmalom romja nagyobb térképen való megjelenítése

Tűzoltószertár a Vasút utca elején
Régi híd, áthaladás után itt kell balra fordulni

A Vízügy telepe, közel a romhoz, egyenesen tovább kell menni

Balra a bozótban található a rom

Felhasznált irodalom


A romok leírásakor felhasznált szakirodalmat mi is lehivatkozzuk, amennyiben saját munkádban a mi oldalunkat használod forrásként, kérünk, te is tegyél így! A blogon található fotók a blog szerzőinek saját munkái (az esetleges kivételeket jelöljük), ezek mások általi felhasználása szerzői jogokat sért! Ha bizonytalan vagy, esetleg kérdésed támad, kérünk keress minket Facebook oldalunkon!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése